Francois Wolfaardt Attorneys

Francois Wolfaardt Prokureers spesialiseer in strafwerk, invorderings sowel as siviele litigasie asook baie aktes sowel as kommersiele werk soos byvoorbeeld die opstel van kontrakte ensovoort

Additional Info

  • Account Number: 1000698255
  • Member Since: Saturday, 18 February 2012
  • Services & Specialities: Government / General
  • Firm Contact Information

  • Tel: 053 631 4655
  • Fax: 053 631 1150
  • Jurisdictions of Operation

  • Province: Northern Cape
  • Northern Cape Towns: De Aar
`
Read 2676 times